Konu Başlıkları

 

1) Küresel İklim Değişikliği

 

 a) Temel Sorunlar (Çevresel-Su kaynakları, Ormanlar, Vahşî Yaşam ve Hayvanlar,

      Hukûkî, Siyâsî, Ekonomik, Sosyal vb.)

b) Alınan Önlemler ve Hukûkî Düzenlemeler (Bağlayıcılık, Yaptırım Gücü vb.)

c) İklim Değişikliğinin Toplumsal ve Siyasal Etkileri ( Su Güvenliği, Çevre ve Doğal

     Kaynakların Güvenliği, İklim Göçü, İklim Mültecisi, Çevre Rejimi,

     Uluslararası İşbirliği vb.)

d) Ekonomik Boyut (Yeşil Ekonomi, Karbon Ayak İzi, Karbon Borsası, Karbon Kredisi,

      Karbona Dayalı Olmayan Ekonomi, Karbon Vergisi vb.)

e) COP21 Öncesi-Sonrası (Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması, COP23 Bern Anlaşması)

 

 

2) Küresel İklim Değişikliğinin Yol Açtığı Büyük Afetlerle  

     Mücadele Yönetimi

 

a) İklim Değişikliğinin Politikalar Üzerindeki Etkileri

b) Büyük Afetlerle Mücadele

c) Hukûkî Düzenlemeler

d) Ekonomik, Siyasal, Çevresel ve Sosyal Boyut

 

 

3) Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları 

 

a) Sürdürülebilir Enerji (Sürdürülebilir Enerji Politikası)

b) Yeşil Binalar ve Enerji Yönetimi, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri

c) Sürdürülebilir Çevre Eğitimi (Çevresel Eğitim, Çevresel Farkındalık ve Algı)

d) Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları

    (Sürdürülebilir Çevre Politikası, Sürdürülebilir Enerji Güvenliği)