Bildiri Metni Kuralları

 

 • II. Uluslararası İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Sempozyumu’na bildiri ile katılmak isteyen öğretim elemanlarının bildiri özetlerini kısa öz geçmişleri ve iletişim bilgileriyle birlikte 14 Şubat 2018 tarihine kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

 • Değerlendirme 28 Şubat 2018 tarihinde tamamlanarak bildiri başvurusu sahibi öğretim elemanlarının başvurularında belirttikleri e-postalarına bildirilecektir.

 

 • Sempozyum bildiri kitabı Sempozyum esnasında katılımcılara sunulacağı için tebliğ metinleri 10 Nisan 2018 tarihine değin [email protected] adresine gönderilmelidir.

 

 • Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olup bildiri özetleri her iki dilde de gönderilebilir ve aynı durum bildiri tam metinleri için de geçerlidir.

 

 • Başvuruda Türkçe/İngilizce 150-300 kelime bildiri özeti, anahtar kelimeler ve kısa öz geçmiş iletilmelidir.

 

 • Bildiri özetleri 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılarak The Times New Roman yazı karakteri ile Word belgesi olarak yazılmalıdır.

 

 • Bildiri tam metinleri kaynakça dahil 15 sayfayı geçmemelidir.

 

 • Bildiri metninde Türkçe/İngilizce “özet”, “anahtar kelimeler” ve “kaynakça” yer alacaktır.

 

 • Bildirilerde APA sistemi kullanılarak referans ve kaynakça oluşturulacaktır.

 

 • Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.

 

 • Sempozyum Programı 14 Nisan 2018 tarihinde web sitesi aracılığıyla ilan edilecektir.

 

 • Sempozyum başvurusunda tek e-posta adresi kullanılmalıdır.

 

 • Seçili makaleler IJEMME’de ve editörlü kitap olarak yayınlanacaktır.