Kitle İletişim Çalıştayı

07 Mart 2018

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede

Kitle İletişimi Çalıştayı

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) koordinasyonunda; Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde “Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu”nun 2.si gerçekleştirilecektir.

Gerek Düzenleme Kurulu gerek Bilim Kurulu ve gerekse de bildirimler aracılığı ile alanında uzman ulusal ve uluslar arası düzeyde akademisyenlerin yer alacağı sempozyum ile küresel istikrarı tehdit eden iklim değişikliklerinin ve büyük afetlerle mücadele konularının çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulması, ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyum hakkında daha kapsamlı bilgiye http://ces.aydin.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

Bu amaç doğrultusunda sempozyumda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte öncelikli olarak değerlendirdiğimiz alanlardaki etkilerinin derinlemesine incelenebilmesi için sempozyum öncesinde Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri başlıklarında çalıştaylar düzenlenecektir.

Bu bağlamda 07 Mart 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz. Kapalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda alanında uzman kişilerin bir araya gelmesi ile edinilecek kümülatif bilginin;

  • Dünyada ve Türkiye’de büyük afetlere neden olabilecek risklere (kasırga, deprem, tsunami, sel, vs.) yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması,
  • Büyük afetlere yönelik risk azaltma faaliyetlerinde kitle iletişiminde kullanılacak yöntemler ve uygulamalar,
  • Yaşanabilecek sorunların giderilmesine yönelik ve oluşabilecek sonuçlara uygun yeni düzenleme ve/veya çözüm önerilerinin geliştirilmesi paydalarında ortaklaştırılması yapılacaktır.

 

                                         Çalıştay Programı

 

09:00 – 09:10            Tanışma

09:10 – 10:00             Dünya, İklim, Afet ve İnsan

10:00 – 10:30             1. Çalışma Başlığı: Kitle İletişimi Alanında

                                          Afet ve Afetlere Yönelik Risk Azaltma Farkındalığı

10:30 – 10:45             Ara

10:45 – 11:15              2. Çalışma Başlığı: Büyük Afetlerin Neden Olacağı Risklerin Azaltılmasına Yönelik

                                         Kitle İletişim Araçlarınca Kullanılacak

                                         İletişim ve Kamuoyu Bilgilendirme Yöntemleri

11:15 – 11:45               3. Çalışma Başlığı: Risk Azaltma Çalışmaları

                                         ve Afet Sonrası Habercilikte Kitle İletişimi Etik Yaklaşımları

11:45 – 12:00              Ara

12:00 – 12:30             4. Çalışma Başlığı: Olası Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri ve Yasal Beklentiler

12:30 – 13:00             Genel Değerlendirme


 

HABER LİNKİ: DHA

https://www.dha.com.tr/istanbul/yenilenebilir-enerjide-turkiye-avrupa-ikincisi/haber-1568114