Sigortacılık Çalıştayı

15 Şubat 2018

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin

Sigortacılık Sektörüne Etkileri Çalıştayı

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) koordinasyonunda; Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde “Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu”nun 2.si gerçekleştirilecektir.

Gerek Düzenleme Kurulu gerek Bilim Kurulu ve gerekse de bildirimler aracılığı ile alanında uzman ulusal ve uluslar arası düzeyde akademisyenlerin yer alacağı sempozyum ile küresel istikrarı tehdit eden iklim değişikliklerinin ve büyük afetlerle mücadele konularının çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulması, ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyum hakkında daha kapsamlı bilgiye http://ces.aydin.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.   

Bu amaç doğrultusunda sempozyumda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte öncelikli olarak değerlendirdiğimiz alanlardaki etkilerinin derinlemesine incelenebilmesi için sempozyum öncesinde Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri başlıklarında çalıştaylar düzenlenmiştir.

Bu bağlamda 15 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi’nde (Florya) 09:00 – 13:00 saatleri arasında Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

 

Kapalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda

alanında uzman kişilerin bir araya gelmesi ile edinilecek kümülatif bilginin;

 

  • Dünyada ve Türkiye’de büyük afetlere neden olabilecek risklerin (kasırga, deprem, tsunami, sel, vs.) neden olacağı kayıpların risk değerlerinin belirlenmesi,
  • Büyük afetler sonrası sigorta güvencesi altındaki kayıpların tazmini ve reasürans sisteminin yeterlilikleri,
  • Varsa yaşanabilecek sorunların giderilmesine yönelik ve oluşabilecek sonuçlara uygun yeni düzenleme ve/veya çözüm önerilerinin geliştirilmesi paydalarında ortaklaştırılması yapılmıştır.

 

 

Çalıştay Programı

 

09:00 – 09:10              Tanışma

 

09:10 – 10:00               Dünya, İklim, Afet ve İnsan

 

10:00 – 10:30              1. Çalışma Başlığı: Büyük Afetlerin Neden Olabileceği Riskler

                                            ve Yıllara Göre Hasar Masraf Değişkenlikleri

 

10:30 – 10:45                Ara

10:45 – 11:15                   2. Çalışma Başlığı: Büyük Risklere Karşı Sigorta Kapsam Yeterlilikleri

                                             ve Sigortalanabilme Şartları

 

11:15 – 11:45                   3. Çalışma Başlığı: Kamuoyunda Sigorta Sistemi Farkındalığı

                                             ve Poliçe Sayısının Artırılması

 

11:45 – 12:00                 Ara

 

12:00 – 12:30               4. Çalışma Başlığı: Büyük Risklere Karşı Sigorta Sisteminin Güçlendirilmesi

                                            ve Yasal Beklentiler

 

12:30 – 13:00               Genel Değerlendirme

 

13:00 – 14:00               Öğle Yemeği