Ulaşım Çalıştayı

29 Mart 2018

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin

Ulaşım Sistemlerine Etkileri Çalıştayı

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) koordinasyonunda; Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFRİKAM), Çin Araştırmaları Merkezi, Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER), Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) ve UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü işbirliğinde 18 Nisan 2018 tarihinde “Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji Uluslararası Sempozyumu”nun 2.si gerçekleştirilecektir.

Gerek Düzenleme Kurulu gerek Bilim Kurulu ve gerekse de bildirimler aracılığı ile alanında uzman ulusal ve uluslar arası düzeyde akademisyenlerin yer alacağı sempozyum ile küresel istikrarı tehdit eden iklim değişikliklerinin ve büyük afetlerle mücadele konularının çok yönlü bir yaklaşımla irdelenerek aralarındaki bağımlılık ilişkisinin ortaya konulması, ortaya çıkan ve çıkacak olan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platformun oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyum hakkında daha kapsamlı bilgiye http://ces.aydin.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.  

Bu amaç doğrultusunda sempozyumda ele alınacak konuların akademik yönü ile birlikte öncelikli olarak değerlendirdiğimiz alanlardaki etkilerinin derinlemesine incelenebilmesi için sempozyum öncesinde Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerle Mücadelede Kitle İletişimi, Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Sigortacılık Sektörüne Etkileri başlıklarında çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bu bağlamda 29 Mart 2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Küresel İklim Değişikliği ve Afetlerin Ulaşım Sistemlerine Etkileri Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz. Kapalı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda alanında uzman kişilerin bir araya gelmesi ile edinilecek kümülatif bilginin;

 

  • Dünyada ve Türkiye’de büyük afetlere neden olabilecek risklerin (kasırga, deprem, tsunami, sel, vs.) ulaşım sistemlerine etkileri,
  • Büyük afetlere yönelik risk azaltma faaliyetlerinde ulaşım sistemlerinin rol ve sorumlulukları,
  • Yaşanabilecek sorunların giderilmesine yönelik ve oluşabilecek sonuçlara uygun yeni düzenleme ve/veya çözüm önerilerinin geliştirilmesi paydalarında ortaklaştırılması yapılacaktır.

 

Çalıştay Programı

 

09:00 – 09:10            Tanışma

09:10 – 10:00             Kavramlar ve Büyük Afetler Hakkında Konunun Uzmanlarınca Bilgilendirme

10:00 – 10:30             1. Çalışma Başlığı: Neden Sonuç İlişkisi Bağlamında

                                          Ulaşım Sistemlerinin Küresel İklim Değişikliğine Etkileri

10:30 – 10:45            Ara

10:45 – 11:15              2. Çalışma Başlığı: Küresel İklim Değişikliği

                                        ve Büyük Afetler Sonrası Ulaşım Sistemlerinde Yaşanabilecek Sorunlar

11:15 – 11:45              3. Çalışma Başlığı:

                                        Küresel İklim Değişikliği ve Büyük Afetlere Yönelik

                                        Risk Azaltma Faaliyetlerinde

                                        Ulaşım Sistemlerinin İşlerliğinde Sürekliliğin Sağlanması

11:45 – 12:00            Ara

12:00 – 12:30            4. Çalışma Başlığı: Olası Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri ve Yasal Beklentiler

12:30 – 13:00            Genel Değerlendirme

13:00 – 14:00            Öğle Yemeği