Ulaşım ve Konaklama

 

Ulaşım ve konaklama giderleri;

liyakat temelinde ve sınırlı olacak şekilde,

TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında sağlanabilir.

 

Bu imkandan yararlanmak isteyen bildiri başvuru sahiplerinin,

bu hususu bildiri başvurularında belirtmeleri gerekmektedir…